DIC یا مرکز گذری کاهش آسیب مکانی برای آموزش، پیشگیری و کاهش آسیب بوجود آمده در اثر رفتار پرخطر ناشی از اعتیاد می باشد.

در این مرکز معتادان و افرادی که به نوعی رفتار پرخطر دارند، بطور رایگان از خدمات حمایتی مانند غذای گرم، پوشاک، امکان استحمام و پانسمان سطحی و آموزش بهره مند می شوند.

مرکز کاهش آسیب و بهداشت باروری میخک، یکی از شعب انجمن سلامت خانواده ایران در راستای اهداف فوق ازسال 1387، ایجاد شده است.

در این مکان که ویژه بانوان آسیب پذیر می باشد، افراد علاوه بر خدمات ذکر شده از خدمات زیر به طور رایگان بهره مند می شوند.

مامایی

انجام تست اچ آی وی به همراه مشاوره پیش و پس از انجام تست توسط کارشناس ایدز

درصورت مثبت بودن تست اچ آی وی( ارجاع به مراکز مربوطه و پیگیری)

تزریق واکسن هپاتیت بی

ارجاع به دکتر عمومی

ارجاع رایگان به مراکز درمانی و کمپ در صورت تمایل به ترک افراد

مشاوره و روان شناسی

توانمند سازی مددجویان و آموزش رایگان کارهای هنری به همراه تهیه بازار فروش برای آن ها

برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده های درگیر این آسیب

خدمات مددکاری