همه روزه واکسن هپاتیت رایگان برای عموم بانوان و مددجویان مرکز میخک تزریق می گردد.