مشاوره پیش از آزمایش اچ آی وی از تمامی بانوان در معرض خطر ابتلا به همراه تست سریع و مشاوره پس از انجام آزمایش در مرکز میخک توسط کارشناس مربوطه در مرکز میخک انجام می گیرد.

لازم به ذکر است به دلیل دوره پنجره، جواب آزمایش تا سه ماه قبل را نشان می دهد.و کلیه افرادی که مایل به انجام تست هستند .هر سه ماه یکبار مورد آزمایش قرار می گیرند.

در مواردی که جواب تست سریع + می شود، برای انجام آزمایش الایزا نسل چهارم و سایر مراحل درمانی، نامه ارجاع به مراجع داده خواهد شد.

که کلیه مراحل آن رایگان می باشد.

هم چنین جواب آزمایش کاملا محرمانه می باشد.