مرکز میخک آمادگی ارائه تست رایگان HIV را برای کلیه افراد فراهم نموده است