نتیجه جستجو: درباره مرکز

خدمات ارائه شده در سه ماهه اخیر مرکز میخک سال 1396


برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوع های: هدف گذاری -رابطه جنسی برابر وایمن-اچ ای وی(ویروس نقص ایمنی بدن)-بیماری سل چیست؟
آشنایی با انواع هپاتیت وراههای انتقال -اهمیت کاهش ریسک بیماریهای مقاربتی وزنان- بیماری های منتقله جنسی

بیشتر بدانید

خدمات رسانی مرکز میخک در سه ماهه اخیر


برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوع های : هدف گذاری - رابطه جنسی برابر وایمن-اچ ای وی(ویروس نقص ایمنی بدن)- بیماری سل چیست؟
آشنایی با انواع هپاتیت وراههای انتقال - اهمیت کاهش ریسک بیماریهای مقاربتی وزنان- بیماری های منتقله جنسیگرفتن تست اچ ای وی به صورت رایگان درمرکز میخک گرفتن تست قندوفشار خون در مرکز میخک توسط بهیار مرکز خدمات تیم سیار مرکز در خارج از مرکز به افراد گروه هدف (کارتن خوابها ومعتادین) پذیرش وارائه خدمات در مرکز میخک توسط کارشناسان مربوطه

بیشتر بدانید

خدمات رسانی مرکز میخک در مردادماه

برگزاری کارگاههای آموزشی در مرکز میخک با موضوعات مزایای سکس ایمن وپیشگیری از انواع بیماریهای عفونی- خودباوری- سیر مراحل بیماری ایدز و روش کنترل- آشنایی باانواع هپاتیت – راههای انتقال - پیشگیری- سوزاک وسفلیس – علائم – روش های انتقال – پیشگیری
خدمات رسانی نیروی گشت در خارج از مرکز

بیشتر بدانید

کمپین من تصمیم میگیرم I Decide

برگزاری کمپین من تصمیم میگیرم با محوریت انتخاب در بارداری و عدم بارداری با
استفاده از انواع روش های ضد بارداری ، درمرکز میخک مورخ 96/4/20 برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع آموزش تمام روش های ضد بارداری با دستورالعمل ،توسط مددکار داوطلب به زنان سرپرست خانواده آموزش داده برگزاری کارگاه آموزشی برای مددجویان بهبود یافته توسط آموزشگر حوزه آسیب های اجتماعی در سالن مددجویان
مرکز میخک انجام گردید برگزاری کارگاه آموزشی توسط کارشناس بهداشت در مرکز میخک با شرکت کنندگان سکس ورکر ها و معتادین
انجام گردید در پایان هر کارگاه آموزشی علاوه بر توزیع پکیج آموزشی و پذیرایی(شیرینی و شربت)مسابقه ای با عنوان "من تصمیم میگیرم " برگزار گردید و هدایای ویژه ای به برندگان مسابقه اهدا گردید

بیشتر بدانید

خدمات ارائه شده در مرکز میخک تیر ماه سال 1396

برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کارشناسان داخل مرکز میخک با موضوع : بیماریهای مقاربتی واچ ای وی،انواع آنها وپیشگیری ودرمان انجام تست اچ ای وی توسط کارشناسان مرکز میخک به صورت رایگان وهمه روزه ارائه خدمات توسط بهیار مرکز میخک به مددجویان داخل مرکز پذیرش مددجو همه روزه وارائه خدمات تخصصی اعتیاد درمرکز میخک

بیشتر بدانید

خدمات رسانی گشت سیار مرکز میخک

خدمات رسانی نیروی گشت سیار مرکز میخک درتاریخ :96/4/13

بیشتر بدانید

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز میخک توسط کارشناس توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با موضوع :چگونه با اهداف تعیین شده در انتهای این دوره به الویت های خود دست یابید در تاریخ :96/4/13

بیشتر بدانید

انجام تست HIV در مرکز میخک

انجام تست اچ آی وی به صورت رایگان در مرکز میخک توسط کارشناسان مرکز

بیشتر بدانید

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی توسط روانشناس مرکز میخک با موضوع: ابراز وجود با تمرین عملی در سالن مددجویان گروه هدف (معتادین وکارتن خوابها) مرکز میخک در تاریخ :96/3/31

بیشتر بدانید

کارگاه آموزشی در مرکز میخک

برگزاری کارگاه آموزشی در مرکز میخک ، باموضوع : چگونه با اهداف تعیین شده به زندگی خود نظم دهیم توسط خانم حقیقی کارشناس توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، در تاریخ :96/3/30

بیشتر بدانید
iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">