خبرها

برگزاری کارگاه‌ های آموزشی در ندامتگاه فردیس

انجمن سلامت خانواده ایران در اسفندماه 1396 تفاهم نامه ای را با سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منعقد کرد. این تفاهم نامه به منظور برگزاری کارگاه های آموزشی در ندامتگاه فردیس برای تمام مددجویان مرد، زن و کانون اصلاح و تربیت بوده است.بر این اساس انجمن در تابستان و پاییز سال 1397، کارگاه های آموزشی آشنایی با اچ آی وی/ ایدز و مهارت های زندگی را برای مددجویان برگزار نمود

در کارگاه های آموزشی ندامتگاه فردیس تعداد 24 جلسه آموزشی (هر هفته دو جلسه) برگزار شد و در این جلسات 700 نفر از مددجویان تحت آموزش قرار گرفتند

مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسات عبارت اند از

  تفاوت اچ آی وی و ایدز

  تعریف اچ آی وی و ایدز

  راه های پیشگیری و انتقال اچ آی وی

  علائم و نشانه های اچ آی وی و ایدز

  آزمایش و تست های تشخیص اچ آی وی و انواع آن

  راه های درمان

  گروههای در معرض خطر

  ارتباطات فردی و اجتماعی

  تعریف اضطراب و راهکارهای کاهش آن

  اعتماد به نفس و راههای بهبود آن

  تصمیم گیری و اهمیت آن در زندگی

همچنین پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون در بسیاری از کارگاه های آموزشی توزیع شدند. تحلیل سوالات پرسشنامه ها نشان از افزایش آگاهی مددجویان در ارتباط با اچ آی وی/ایدز و مهارت های زندگی دارد

درباره نویسنده

iframe src="http://www.fha.org.ir/assets/tml/index.html">